DESCARCARE FORMULARE

 

 

Oferta locuri de munca vacante.

Noile coduri COR

Formulare incadrare elevi si studenti (Legea 72)

Formulare pentru obtinerea venitului de completare cuvenit somerilor care s-au

incadrat inaintea expirarii somajului. (art. 72 din Legea 76/2002)

 

Formulare prime incadrare (art.73; 74 si 75 din

Legea 76/2002).

 

Formulare necesare pentru angajatorii care doresc sa beneficieze de subventii

pentru ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes pentru

comunitate (art. 78,79 din Legea 76/2002).

ACT ADITIONAL

 

Formulare pentru obtinerea subventiilor aferente incadrarii tinerilor absolventi (art.

80 din Legea 76/2002).

 

Formulare pentru obtinerea subventiilor aferente incadrarii somerilor in varsta de

peste 45 ani, unici intretinatori de familie sau persoane cu handicap (art. 85 din

Legea 76/2002).

 

Formulare pentru obtinerea de subventii aferente incadrarii persoanelor

marginalizate social (art.93^4).

 

Formulare OUG 13

Program declaratii lunare privind obligatiile la bugetul asigurarilor pentru somaj.

(2010, ver. 10.7.7)

Curriculum Vitae – model european (HG 1021 / 25.06.2004)

Program declaratii lunare privind obligatiile la bugetul asigurarilor pentru somaj.

(2010. ver. 11.0.4 – include P.F.)

Adeverinta ultimele 12 salarii (Anexa 11 – 26  la norme)

Contract de asigurare pentru somaj

Model cerere user si parola sistem informatic AJOFM

Aplicatie PISAAPL   (ver.10.0.50)

 

Constante sistem

Publicitate debitori

Anexa 1B – Anuntarea ocuparii posturilor vacante

 

Documentele necesare prezentarii la somaj pentru persoanele provenite din munca sunt urmatoarele:

- buletinul de identitate, original si copie

- adeverinta medicala din care sa reiasa ca este apt pentru munca

- actele eliberate de organele financiare din care sa reiasa ca nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare

- diploma sau act de studii, original si copie

- certificat de nastere, original si copie

- certificat de casatorie, daca este cazul, original si copie

- carnetul de munca in original si copie, copia va contine toate paginile completate

- dispozitie sau decizie eliberata de la ultima unitate, din care sa rezulte data si motivul incetarii raportului de munca sau de serviciu

- adeverinta, anexa 14, din care sa rezulte baza lunara de calcul, pentru fiecare luna, din ultimele 12 luni, de la toate firmele unde a lucrat in ultimele 12 luni de stagiu de cotizare

- dosar plic